Wynajem nieruchomości a jej ubezpieczenie. Coraz większa sprzedaż mieszkań. Mieszkania komunalne a zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów. Jak kupić mieszkanie za pośrednictwem biura nieruchomości. agencja nieruchomości, biuro nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, agencje nieruchomości, biura nieruchomości, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Agencja Nieruchomości

dom w budownictwie

Woda gruntowa - Woda zalegająca pod powierzchnią ziemi, nad warstwą nieprzepuszczalną. Jej zasób jest uzupełniany podczas opadu deszczów czy roztopów. Jeżeli jej poziom dochodzi do ścian fundamentowych, należy pamiętać o ich właściwej hydroizolacji, by zapobiec wnikaniu wilgoci w ściany domu.

finanse: mieszkanie, dom

Spread walutowy - jest to różnica pomiędzy kursem kupna a sprzedaży danej waluty.

ubezpieczenie: domu, mieszkania

wartość kosztorysowa - wartość odpowiadająca wartości robót budowlanych wykonanych oraz zaplanowanych do końca okresu ubezpieczenia, wraz z materiałami budowlanymi.

Jak kupić mieszkanie za pośrednictwem biura nieruchomości

Za każdym razem zanim zlecimy pośrednikowi wyszukania dla nas ofert zakupu nieruchomości, należy sporządzić na piśmie umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W umowie musi być wskazany pośrednik odpowiedzialny zawodowo za jej wykonanie, podany numer jego licencji, a także zamieszczone oświad... » więcej

Coraz większa sprzedaż mieszkań

O podjęciu decyzji zakupu mieszkania czy domu mają wpływ nie koszty kredytów, które są takie same w całym kraju, lecz ceny nieruchomości i wysokość zarobków w poszczególnych miastach. Najszybciej można kupić mieszkanie w mniejszych miejscowościach, gdzie cena jednego metra kwadratowego mieszkania j... » więcej

Wynajem nieruchomości a jej ubezpieczenie

Jak możesz się zabezpieczyć się przed stratą własnej nieruchomości, jeżeli wynajmujesz mieszkanie, a jak jeżeli jesteś najemcą. Lokator powinien zadbać o ubezpieczenie ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych na wypadek pożaru, uderzenia piorunu itd. oraz od kradzieży z włamaniem, rab... » więcej

Mieszkania komunalne a zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów

Resort infrastruktury opublikował projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i zasobach mieszkaniowych gmin. Dokument pozwoli samorządom zawierać umowy z każdym lokatorem mieszkania na czas określony. Do dzisiaj było to możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku lokali socjaln... » więcej

biuro nieruchomości konin, nieruchomości słupca - domy

agencja nieruchomości, biuro nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, agencje nieruchomości, biura nieruchomości, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom jednorodzinny w budownictwie

Wiata - lekka konstrukcje kryta dachem, zupełnie lub częściowo pozbawiona ścian (zazwyczaj dwie lub trzy). Ewentualne ściany nie muszą spełniać norm dotyczących izolacji termicznej. Powierzchnia terenu znajdującego się pod wiatą może być nieutwardzona i całkowicie przepuszczalna. Powszechnie stosuje się wiaty: przystankowe, magazynowe, wiaty samochodowe jako alternatywa dla garażu, magazynowe i handlowe.

prawo: sprzedaż nieruchomości

Świadectwo energetyczne - Z uwagi na fakt, iż obowiązek zapewnienia świadectwa energetycznego spoczywa na inwestorze, właścicielu lub zarządcy budynku, to właśnie oni są zobowiązani do poniesienia kosztów sporządzenia tego dokumentu. Koszty te nie są określone w ustawie i są uzależnione od cen rynkowych, wielkości danego budynku, jego wieku oraz nakładu pracy i użytego do sporządzenia świadectwa sprzętu. Ceny świadectw energetycznych dla jednego mieszkania kształtują się w granicach 1 tys. zł, natomiast w przypadku dużych obiektów o powierzchni użytkowej przekraczającej 1 tys. m2 nawet od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.

działki w ubezpieczeniach

Ubezpieczenie domu / mieszkania - wymagane dokumenty potrzebne do zawarcia ubezpieczenia to między innymi: odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej zabezpieczeniem, w przypadku braku księgi wieczystej inne dokumenty potwierdzające stan prawny nieruchomości, w przypadku działki wypis z rejestru gruntów, notarialny akt własności dla nieruchomości, umowa najmu dla nieruchomości lub sprzętu, opinia rzeczoznawcy dla nieruchomości lub przedmiotów wartościowych, faktury potwierdzające wartość ubezpieczanych elementów stałych i mienia ruchomego.

finanse: kupno działki, gruntu

konto oszczędnościowe - rodzaj konta o podwyższonym oprocentowaniu łączące zalety lokaty i rachunku bieżącego. Czas utrzymywania pieniędzy na koncie jest bez ograniczeń, jest możliwość dokonywania dopłat i wypłat w dowolnym momencie bez utraty odsetek, oprocentowanie jest porównywalne do oprocentowania lokat. Rachunek oszczędnościowy nie może być używany do realizowania rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.

Agencja Nieruchomości © 2017

Jak kupić mieszkanie za pośrednictwem biura nieruchomości. Mieszkania komunalne a zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów. Wynajem nieruchomości a jej ubezpieczenie. Coraz większa sprzedaż mieszkań. agencja nieruchomości, biuro nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, agencje nieruchomości, biura nieruchomości, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana