Wynajem nieruchomości a jej ubezpieczenie. Mieszkania komunalne a zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów. Coraz większa sprzedaż mieszkań. Jak kupić mieszkanie za pośrednictwem biura nieruchomości. agencja nieruchomości, biuro nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, agencje nieruchomości, biura nieruchomości, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Agencja Nieruchomości

domy, nieruchomości w budownictwie

Energia odnawialna - Pochodząca z naturalnych źródeł np. ze słońca, wiatru czy wody. Koszt instalacji niezbędnej do zaopatrzenia domu w energie odnawialną jest spory, za to późniejsze koszty eksploatacji niewielkie.

finanse: sprzedaż działki

Beneficjent - osoba fizyczna lub prawna, na rzecz której został udzielony kredyt lub też, dla której została wystawiona gwarancja lub poręczenie.

ubezpieczenia - domu

Odkupienie - Odkupienie od uczestnika przez fundusz wskazanej w zleceniu liczby jednostek uczestnictwa. Środki pieniężne uzyskane w drodze odkupienia są przekazywane przez fundusz na wskazane przez uczestnika w zleceniu konto bankowe.

Jak kupić mieszkanie za pośrednictwem biura nieruchomości

Za każdym razem zanim zlecimy pośrednikowi wyszukania dla nas ofert zakupu nieruchomości, należy sporządzić na piśmie umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W umowie musi być wskazany pośrednik odpowiedzialny zawodowo za jej wykonanie, podany numer jego licencji, a także zamieszczone oświad... » więcej

Coraz większa sprzedaż mieszkań

O podjęciu decyzji zakupu mieszkania czy domu mają wpływ nie koszty kredytów, które są takie same w całym kraju, lecz ceny nieruchomości i wysokość zarobków w poszczególnych miastach. Najszybciej można kupić mieszkanie w mniejszych miejscowościach, gdzie cena jednego metra kwadratowego mieszkania j... » więcej

Wynajem nieruchomości a jej ubezpieczenie

Jak możesz się zabezpieczyć się przed stratą własnej nieruchomości, jeżeli wynajmujesz mieszkanie, a jak jeżeli jesteś najemcą. Lokator powinien zadbać o ubezpieczenie ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych na wypadek pożaru, uderzenia piorunu itd. oraz od kradzieży z włamaniem, rab... » więcej

Mieszkania komunalne a zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów

Resort infrastruktury opublikował projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i zasobach mieszkaniowych gmin. Dokument pozwoli samorządom zawierać umowy z każdym lokatorem mieszkania na czas określony. Do dzisiaj było to możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku lokali socjaln... » więcej

biuro nieruchomości konin, nieruchomości słupca - domy

agencja nieruchomości, biuro nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, agencje nieruchomości, biura nieruchomości, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości w budownictwie

Lokal użytkowy - to jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.

prawo: sprzedaż gruntów

Przekroczenie granicy - właściciel sąsiedniej nieruchomości może żądać stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej albo wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej części, która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności powinno uwzględniać:

  • skutki przekroczenia granicy, a przede wszystkim rodzaj i stopień uciążliwości dla właściciela nieruchomości sąsiedniej i korzyści uzyskanych przez właściciela nieruchomości wyjściowej,
  • rozmiar szkody.

Przekroczenie granicy - polega na umieszczeniu budynku (urządzenia) albo jego konstrukcyjnej części w przestrzeni, która jest objęta prawem własności właściciela nieruchomości sąsiedniej.

nieruchomości w ubezpieczeniach

wartość rzeczywista - wartość nowa pomniejszoną o stopień zużycia technicznego.

finanse: sprzedaż działki

Weksel - papier wartościowy, dokument potwierdzający istnienie zobowiązania dwóch podmiotów, które go podpisały. Dodatkowe zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco, do niego dołączana jest deklaracja wekslowa.

Ubezpieczenie pomostowe - ubezpieczenie kredytu do czasu uzyskania wpisu hipoteki.

Agencja Nieruchomości © 2018

Mieszkania komunalne a zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów. Wynajem nieruchomości a jej ubezpieczenie. Jak kupić mieszkanie za pośrednictwem biura nieruchomości. Coraz większa sprzedaż mieszkań. agencja nieruchomości, biuro nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, agencje nieruchomości, biura nieruchomości, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana