Jak kupić mieszkanie za pośrednictwem biura nieruchomości. Wynajem nieruchomości a jej ubezpieczenie. Coraz większa sprzedaż mieszkań. Mieszkania komunalne a zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów. agencja nieruchomości, biuro nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, agencje nieruchomości, biura nieruchomości, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Agencja Nieruchomości

domy w budownictwie

Opis warunków ochrony pożarowej - Zestaw informacji dotyczących ochrony przeciwpożarowej projektowanego budynku. To jedna z najważniejszych części opisu technicznego projektu budowlanego. W opisie zawarte są parametry budynku, klasy odporności pożarowej, podział na strefy pożarowe oraz klasy odporności ogniowej elementów budynku. Znajdziemy tam także: opis poszczególnych elementów konstrukcyjnych pod względem przeciwpożarowym wraz z podaniem odpowiednich aprobat technicznych, opis elementów wykończenia pod względem właściwości przeciw pożarowych, opis i parametry dróg ewakuacyjnych, opis sprzętu gaśniczego, opis innych elementów takich jak hydranty, klatki schodowe, klapy dymowe, instalacja SAP czy przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

finanse: domu, mieszkania, nieruchomości

Podwyższenie kwoty kredytu - podwyższenie kwoty kredytu jest możliwe w zasadzie w każdym momencie. W zależności od czasu, jaki upłynął od udzielenia kredytu istnieje możliwość przeprowadzenia tzw. uproszczonej procedury, bądź też jest badana zdolność kredytowa i cała procedura wygląda podobnie jak w przypadku udzielania kredytu. W niektórych przypadkach za podwyższenie kwoty kredytu bank może pobierać dodatkową prowizję lub opłatę.

ubezpieczenia: mieszkania

Obligacje Skarbowe - Emitowane przez Skarb Państwa papiery wartościowe oznaczające nabycie przez posiadacza prawa do uzyskania w określonych terminach odsetek oraz wartości nominalnej obligacji. Dotychczas emitowano obligacje o okresie wykupu do 10 lat. Uważane za bezpieczne ze względu na osobę emitenta.

Jak kupić mieszkanie za pośrednictwem biura nieruchomości

Za każdym razem zanim zlecimy pośrednikowi wyszukania dla nas ofert zakupu nieruchomości, należy sporządzić na piśmie umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W umowie musi być wskazany pośrednik odpowiedzialny zawodowo za jej wykonanie, podany numer jego licencji, a także zamieszczone oświad... » więcej

Coraz większa sprzedaż mieszkań

O podjęciu decyzji zakupu mieszkania czy domu mają wpływ nie koszty kredytów, które są takie same w całym kraju, lecz ceny nieruchomości i wysokość zarobków w poszczególnych miastach. Najszybciej można kupić mieszkanie w mniejszych miejscowościach, gdzie cena jednego metra kwadratowego mieszkania j... » więcej

Wynajem nieruchomości a jej ubezpieczenie

Jak możesz się zabezpieczyć się przed stratą własnej nieruchomości, jeżeli wynajmujesz mieszkanie, a jak jeżeli jesteś najemcą. Lokator powinien zadbać o ubezpieczenie ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych na wypadek pożaru, uderzenia piorunu itd. oraz od kradzieży z włamaniem, rab... » więcej

Mieszkania komunalne a zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów

Resort infrastruktury opublikował projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i zasobach mieszkaniowych gmin. Dokument pozwoli samorządom zawierać umowy z każdym lokatorem mieszkania na czas określony. Do dzisiaj było to możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku lokali socjaln... » więcej

biuro nieruchomości konin, nieruchomości słupca - domy

agencja nieruchomości, biuro nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, agencje nieruchomości, biura nieruchomości, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości mieszkania w budownictwie

Ściana fundamentowa - Konstrukcyjny element budynku przenoszący obciążenia ze ścian, stropów i dachu na ławy i stropy fundamentowe. Ściana fundamentowa częściowo lub w całości jest zagłębiona w gruncie. Jest niezbędna do wzmocnienia budowli.

Przebudowa - to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

prawo i domy, mieszkania

Samowola budowlana - nakazanie rozbiórki obiektu jest niedopuszczalne, jeżeli budowa spełnia dwa następujące warunki:

  • jest zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku obowiązującego planu budowa musi być zgodna z ustaleniami ostatecznej w dniu wszczęcia postępowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych, w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu budowlanego lub jego części do stanu zgodnego z prawem.

Umowa najmu - nie musi mieć formy pisemnej, ale jeśli dotyczy najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok, powinno się ją sporządzić na piśmie. W przeciwnym razie uznaje się, że została zawarta na czas nieoznaczony.

domy w ubezpieczeniach

suma gwarancyjna - w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej określona w umowie ubezpieczenia kwota stanowiąca górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

finanse: dom, mieszkanie

kredyt refinansowany - Kredyt konsolidacyjny z zasady spłaca klika zobowiązań jednocześnie i daje jedną niższą ratę. Jest to refinansowanie kilku kredytów jednocześnie. Kredyt refinansowy udzielany jest z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego wcześniej konkretnego kredytu. Dotyczy to zwłaszcza kredytów hipotecznych. Na konkurencyjnym rynki banki oferują coraz lepsze warunki kredytu dla nowych kredytobiorców. Jeśli więc bank nie chce przystąpić do negocjacji, zawsze warto sprawdzić możliwość zamiany droższego kredytu na tańszy w innym banku.

Agencja Nieruchomości © 2017

Mieszkania komunalne a zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów. Wynajem nieruchomości a jej ubezpieczenie. Coraz większa sprzedaż mieszkań. Jak kupić mieszkanie za pośrednictwem biura nieruchomości. agencja nieruchomości, biuro nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, agencje nieruchomości, biura nieruchomości, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana