Jak kupić mieszkanie za pośrednictwem biura nieruchomości. Coraz większa sprzedaż mieszkań. Wynajem nieruchomości a jej ubezpieczenie. Mieszkania komunalne a zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów. agencja nieruchomości, biuro nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, agencje nieruchomości, biura nieruchomości, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Agencja Nieruchomości

dom w budownictwie

Gęstość objętościowa - Inaczej gęstość pozorna, czyli stosunek ciężaru wyrażonego jednostką masy kg wysuszonego materiału do jego objętości m3.

finanse: sprzedaż działki, gruntu

Prowizja przygotowawcza - przygotowanie i uruchomienie kredytu, naliczana przeważnie od całej kwoty kredytu, płatna jednorazowo przed uruchomieniem kredytu.

ubezpieczenia - domu, nieruchomości

Franszyza integralna (względna, warunkowa) - Jest to zapisana w polisie, uzgodniona kwota, do wysokości której ubezpieczający sam ponosi skutki każdej szkody. Jeżeli jednak wartość szkody przekroczy tę kwotę wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci całe należne odszkodowanie. Franszyza integralna jest spotykana we wszystkich rodzajach ubezpieczeń i ma na celu wyeliminowanie konieczności likwidowania szkód drobnych (często koszt likwidacji tej szkody przekracza jej wysokość) i nasilenie działań prewencyjnych. Przykładowo w ubezpieczeniach auto-casco ubezpieczyciele nie odpowiadają za szkody nie przekraczające 1% wartości samochodu (samochód wart jest 20.000 zł - zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody powyżej 200 zł).

Jak kupić mieszkanie za pośrednictwem biura nieruchomości

Za każdym razem zanim zlecimy pośrednikowi wyszukania dla nas ofert zakupu nieruchomości, należy sporządzić na piśmie umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W umowie musi być wskazany pośrednik odpowiedzialny zawodowo za jej wykonanie, podany numer jego licencji, a także zamieszczone oświad... » więcej

Coraz większa sprzedaż mieszkań

O podjęciu decyzji zakupu mieszkania czy domu mają wpływ nie koszty kredytów, które są takie same w całym kraju, lecz ceny nieruchomości i wysokość zarobków w poszczególnych miastach. Najszybciej można kupić mieszkanie w mniejszych miejscowościach, gdzie cena jednego metra kwadratowego mieszkania j... » więcej

Wynajem nieruchomości a jej ubezpieczenie

Jak możesz się zabezpieczyć się przed stratą własnej nieruchomości, jeżeli wynajmujesz mieszkanie, a jak jeżeli jesteś najemcą. Lokator powinien zadbać o ubezpieczenie ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych na wypadek pożaru, uderzenia piorunu itd. oraz od kradzieży z włamaniem, rab... » więcej

Mieszkania komunalne a zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów

Resort infrastruktury opublikował projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i zasobach mieszkaniowych gmin. Dokument pozwoli samorządom zawierać umowy z każdym lokatorem mieszkania na czas określony. Do dzisiaj było to możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku lokali socjaln... » więcej

biuro nieruchomości konin, nieruchomości słupca - domy

agencja nieruchomości, biuro nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, agencje nieruchomości, biura nieruchomości, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

nieruchomości domy w budownictwie

Suterena - to kondygnacja budynku lub jej część zawierająca pomieszczenia, w której poziom podłogi w części lub całości znajduje się poniżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, lecz co najmniej od strony jednej ściany z oknami, poziom podłogi znajduje się nie więcej niż 0,9 m poniżej poziomu terenu przylegającego do tej strony budynku.

Murłaty - Tak nazywane są drewniane belki ułożone na górnej powierzchni muru. Ich zadaniem jest przeniesienie i równomierne rozłożenie na mur obciążeń z więźby dachowej, a co za tym idzie, zapewnienie jej większej stabilności.

prawo i domy, mieszkania

Przekroczenie granicy - właściciel sąsiedniej nieruchomości może żądać stosownego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie odpowiedniej służebności gruntowej albo wykupienia zajętej części gruntu, jak również tej części, która na skutek budowy straciła dla niego znaczenie gospodarcze. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności powinno uwzględniać:

  • skutki przekroczenia granicy, a przede wszystkim rodzaj i stopień uciążliwości dla właściciela nieruchomości sąsiedniej i korzyści uzyskanych przez właściciela nieruchomości wyjściowej,
  • rozmiar szkody.

mieszkanie w ubezpieczeniach

lawina - gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, błota, skał lub kamieni ze zboczy górskich.

zamek mechaniczno-elektroniczny - zamek, którego uruchamianie następuje przy zastosowaniu systemu elektronicznego.

finanse: kupno nieruchomości

Aneks - zmiana warunków umowy kredytowej w formie pisemnej. Może zostać podpisany przykładowo w przypadku przewalutowania, podwyższenia kwoty kredytu czy też wcześniejszej spłaty. Podpisanie aneksu do umowy może wiązać się z opłatami w zależności od banku.

Agencja Nieruchomości © 2017

Wynajem nieruchomości a jej ubezpieczenie. Mieszkania komunalne a zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów. Jak kupić mieszkanie za pośrednictwem biura nieruchomości. Coraz większa sprzedaż mieszkań. agencja nieruchomości, biuro nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, agencje nieruchomości, biura nieruchomości, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana