Coraz większa sprzedaż mieszkań. Jak kupić mieszkanie za pośrednictwem biura nieruchomości. Wynajem nieruchomości a jej ubezpieczenie. Mieszkania komunalne a zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów. agencja nieruchomości, biuro nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, agencje nieruchomości, biura nieruchomości, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Agencja Nieruchomości

mieszkania w budownictwie

Rekuperator - centrala wentylacyjna z modułem wymiany ciepła, główny element instalacji wentylacji mechanicznej. Coraz częściej stosowane jako jedna z podstawowych instalacji w domach energooszczędnych. Idea działania urządzenia jest taka, iż powietrze zaciągane z zewnątrz, które ma być nadmuchane do wewnątrz, jest wstępnie ogrzewane powietrzem, które jest wyciągane z wnętrza budynku. Dzieje się to w specjalnie projektowanych krzyżowych wymiennikach ciepła, które uniemożliwiają mieszanie się powietrza wywiewanego z nawiewanym.

finanse: mieszkania

Denominowany kredyt - określenie kredytu walutowego spłacanego w złotówkach. W domyśle (w rozwinięciu) pojęcia chodzi o fakt denominawania określonego zadłużenia w walucie obcej (np. we frankach szwajcarskich) pomimo jego faktycznej spłaty w złotych polskich.

ubezpieczenie: domu

Ankieta zdrowotna (wniosek medyczny) - kwestionariusz dotyczący aktualnego stanu zdrowia oraz historii przebytych chorób wypełniany przez osobę składającą wniosek o ubezpieczenie na życie. Jest podstawą do wyceny wielkości składki ubezpieczeniowej.

Jak kupić mieszkanie za pośrednictwem biura nieruchomości

Za każdym razem zanim zlecimy pośrednikowi wyszukania dla nas ofert zakupu nieruchomości, należy sporządzić na piśmie umowę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W umowie musi być wskazany pośrednik odpowiedzialny zawodowo za jej wykonanie, podany numer jego licencji, a także zamieszczone oświad... » więcej

Coraz większa sprzedaż mieszkań

O podjęciu decyzji zakupu mieszkania czy domu mają wpływ nie koszty kredytów, które są takie same w całym kraju, lecz ceny nieruchomości i wysokość zarobków w poszczególnych miastach. Najszybciej można kupić mieszkanie w mniejszych miejscowościach, gdzie cena jednego metra kwadratowego mieszkania j... » więcej

Wynajem nieruchomości a jej ubezpieczenie

Jak możesz się zabezpieczyć się przed stratą własnej nieruchomości, jeżeli wynajmujesz mieszkanie, a jak jeżeli jesteś najemcą. Lokator powinien zadbać o ubezpieczenie ruchomości domowych od ognia i innych zdarzeń losowych na wypadek pożaru, uderzenia piorunu itd. oraz od kradzieży z włamaniem, rab... » więcej

Mieszkania komunalne a zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów

Resort infrastruktury opublikował projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i zasobach mieszkaniowych gmin. Dokument pozwoli samorządom zawierać umowy z każdym lokatorem mieszkania na czas określony. Do dzisiaj było to możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku lokali socjaln... » więcej

biuro nieruchomości konin, nieruchomości słupca - domy

agencja nieruchomości, biuro nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, agencje nieruchomości, biura nieruchomości, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

dom jednorodzinny w budownictwie

Norma - Dokument opisujący wymagania dotyczące wyrobów budowlanych, elementów konstrukcji oraz całych budynków, a także reguły techniczne dotyczące sposobu projektowania i użytkowania budynków. Normy opracowywane są przez powołane Komitety Techniczne w Europejskich Komitetach Normalizacyjnych (CEN, CENELEC) oraz Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Zgodnie z Ustawą o normalizacji, normy nie są dokumentami obowiązkowymi do stosowania, jednak ze względu na ogólne zaufanie są one powszechnie stosowane.

Lokal zamienny - to lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej jak w lokalu dotychczas używanym. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeśli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w wypadku gospodarstwa jednoosobowego 20 m2 tej powierzchni.

prawo: wynajem domów

Lokale mieszkalne - mogą mieć status socjalnych i zamiennych. Lokal socjalny to lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie. Lokalami o takim statusie dysponuje gmina. Do jej kompetencji należy też wynajmowanie takich lokali na czas oznaczony osobom, które nie mają tytułu prawnego do żadnego lokalu i dochody ich gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej uchwałą rady gminy. Lokal zamienny to lokal znajdujący się w tej samej miejscowości, w której jest położony lokal dotychczasowy, wyposażony w co najmniej takie urządzenia techniczne, w jakie był wyposażony lokal używany dotychczas, o powierzchni pokoi takiej, jak w lokalu dotychczas używanym. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli na członka gospodarstwa domowego przypada 10 m2 powierzchni łącznej pokoi, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego - 20 m2 tej powierzchni.

Nabycie i utrata własności na podstawie umowy zamiany - Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy.

nieruchomości domy w ubezpieczeniach

posesja - będącą w posiadaniu Ubezpieczonego, na podstawie tytułu prawnego, nieruchomość gruntową, na której znajduje się budynek mieszkalny, budynek niemieszkalny lub inne zabudowania.

garaż - budynek niemieszkalny, przeznaczony do parkowania pojazdów mechanicznych.

finanse: domu, mieszkania

Lokata terminowa - w przypadku lokaty terminowej, klient zobowiązuje się do nie podejmowania środków z banku przez określony czas, po którym bank zwraca klientowi kwotę podstawową wraz z odsetkami. Podjęcie środków przed terminem powoduje, że klient banku ponosi konsekwencje karne, z reguły w postaci utraty części bądź całości nagromadzonych odsetek.

Agencja Nieruchomości © 2017

Mieszkania komunalne a zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów. Coraz większa sprzedaż mieszkań. Jak kupić mieszkanie za pośrednictwem biura nieruchomości. Wynajem nieruchomości a jej ubezpieczenie. agencja nieruchomości, biuro nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale, agencje nieruchomości, biura nieruchomości, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana